Schizofrenia – objawy, diagnoza, leczenie

Schizofrenia jest uważana za jedną z cięższych, ale wcale nie rzadkich chorób psychicznych. Ujawnia się głównie poprzez zaburzenia postrzegania siebie i świata, zmianę myśli i odczuć. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią ok. 800 tysięcy osób. Wszyscy chorzy, dla bezpieczeństwa własnego i osób trzecich, powinni być dobrze zdiagnozowani i leczeni. Aby jednak mogło się to wydarzyć, najpierw trzeba dostrzec symptomy i udać się do specjalisty.

Objawy schizofrenii
Choć wydaje się, że schizofrenia jest chorobą łatwą w rozpoznaniu, to jednak nie zawsze okazuje się to prawdą. Rzeczywiście, gdy ujawnia się gwałtownie, od razu przyjmuje formę psychozy, którą w dalszej diagnostyce można uznać za parafrenię lub typową schizofrenię. Do nagłych objawów schizofrenii należą skrajne zmiany w zachowaniu, powodowane m.in. urojeniami, omamami, słyszanymi głosami, irracjonalnymi lękami, manią. Chory staje się nadwrażliwy na bodźce, zaczyna zatracać prawidłowy kontakt ze światem rzeczywistym. Takie symptomy natychmiast zwracają uwagę, dając większe szanse na trafną diagnozę i szybkie podjęcie leczenia.

Zdarza się jednak, że choroba rozwija się latami, dając niezwracające uwagi objawy, jak:
– depresja
– uczucie pustki i bezsensu
– niechęć do kontaktów towarzyskich
– przewlekłe zmęczenie
– zaburzenia myślenia
– zaburzenia ruchu
Dopiero konkretny, silny bodziec może wywołać eskalację symptomów, ostatecznie ujawniając chorobę.

Leczenie schizofrenii
Ze względu na przewlekłość schizofrenii, jej leczenie jest bardzo długie. Zwykle mowa o latach, choć w wielu przypadkach terapia trwa tak naprawdę do końca życia. Nagłe objawy najczęściej wymagają natychmiastowej hospitalizacji. Jeśli pacjent zagraża sobie lub innym, przyjęcia można dokonać bez jego zgody. Przy stopniowym rozwoju schizofrenii, po wcześniejszych wizytach, wywiadzie oraz testach diagnostycznych, wykwalifikowany psychiatra, jak np. ten dostępny pod psychiatra-gabinet.pl, może skierować pacjenta do szpitala na obserwację.

Jeśli chodzi o terapie stosowane w leczeniu schizofrenii, to najczęściej jest to połączenie farmakoterapii opartej na lekach przeciwpsychotycznych, psychoterapii i psychoedukacji. W niektórych przypadkach dołącza się terapię zajęciową i inne formy leczenia. Ważne jest dostosowywanie leczenia do faz choroby. W jednych okresach łagodzi się jej zaostrzenia, w innych natomiast, leczenie skupia się na zapobieganiu nawrotom. Z uwagi na intensywność objawów schizofrenii, wiele przypadków wymaga leczenia w placówce zamkniętej. W przypadku wolno rozwijającej się choroby, można ograniczyć leczenie do trybu ambulatoryjnego.