Najlepszy notariusz w Katowicach

Z całą pewnością w Polsce notariusz jest zawodem cenionym oraz bardzo szanowanym. Notariusz realizuje bardzo skrupulatnie powierzone mu zadania. Warto wiedzieć, iż notariusz z racji iż pełni zawód zaufania publicznego, to również chroniony jest tak jak inni funkcjonariusze publiczni. Natomiast notariusz nie tylko korzysta z przywilejów jakie daje mu zawód, ale również podchodzi pod szczególną odpowiedzialność zarówno cywilną, karną jak i dyscyplinarną. Notariusze zawsze dokonują czynności notarialnych w wykonaniu odpowiednich uprawnień im nadanych. Oczywiście uprawnienia nadawane są przez państwo polskie. Uprawnienia nadawane są w zakresie czynności, o tak zwanej formie zastrzeżonej pod specjalnym rygorem ,,nieważności lub wolą stron”.

Warto wiedzieć, iż zakres pełnionych usług notariusza umieszczony jest w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku. Znajduje się tam dokładnie prawo o notariacie. Przede wszystkim notariusz podczas wykonuje następujące czynności:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • notariusz podejmuje również czynności związane z europejskim poświadczeniem spadkowym,
  • spisuje protokół dotyczący różnych spraw i kwestii,
  • sporządza protesty zarówno weksli jak i też czeków,
  • reprezentuje on stronę postępowania,
  • przyjmuje on na przechowanie na przykład pieniądze oraz papiery wartościowe,
  • pilnuje on dokumentów i różnych danych na specjalnych nośnikach danych.

Notariusz w Katowicach w sposób bardzo profesjonalny i rzetelny podchodzi do wszystkich powierzonych mu zadań. Oczywiście, zapewnia on bardzo profesjonalną obsługę w każdym zakresie. Trzyma on się zasad etyki zawodowej na każdym etapie działania. Notariusz z Katowic zapewnia stały kontakt z klientem i odpowie mu na wszystkie potrzebne pytania dotyczące jego zakresu sprawy. Notariusz z Katowic załatwi sprawę szybko, bezpiecznie i zawsze całkowicie zgodnie z prawem, więc warto mu zaufać w tym kontekście. Warto również mieć na uwadze fakt, iż wynagrodzenie pobierane przez notariusza zawsze określane jest mianem ,,taksy notarialnej”. Zawsze maksymalna wysokość taksy notarialnej jest ustalona prawnie poprzez decyzję odpowiednich organów. Notariusz działa w imieniu ,,aparatu państwa”, dlatego wiele kwestii ustalanych jest w tym kontekście odgórnie.