Jak przygotować się do pobytu w ośrodku odwykowym?

Leczenie alkoholizmu w trybie zamkniętymi daje zwykle lepsze rezultaty niż inne formy terapii. Ma to związek z izolacją alkoholika i ochroną przed wpływami z zewnątrz. W ośrodku nie ma możliwości, aby znów zdobył alkohol ani opcji, że ludzie, z którymi pił, zachęcą go do powrotu. Nie ma też osób, które planowałyby robić mu wyrzuty o jego trudną przeszłość. Ma szansę w zupełnym spokoju skupić się wyłącznie na leczeniu i osobistych przemyśleniach. Znajduje się przy tym w otoczeniu ludzi o podobnych dążeniach, co może go dodatkowo motywować. Wsparcie specjalistów zwiększa natomiast bezpieczeństwo. Daje to najlepsze warunki do świadomego rozpoczęcia walki o powrót do normalnego, trzeźwego życia.

Przygotowanie do pobytu w ośrodku odwykowym
Paradoksalnie, teoria zakłada, że przed podjęciem profesjonalnego leczenia odwykowego, alkoholik powinien wytrzeźwieć. Wiele placówek przyjmuje bowiem tylko te osoby, które nie znajdują się w danym momencie pod bezpośrednim wpływem alkoholu. Należy mówić o „bezpośrednim wpływie”, ponieważ trzeba zdać sobie sprawę z faktu, iż alkoholik przez długi czas pozostający w ciągu, o stuprocentowej trzeźwości często może mówić dopiero po kilku miesiącach abstynencji. Tyle trwa usuwanie toksyn alkoholowych z organizmu. Warto też dodać, że istnieją ośrodki, które tak jak http://medox.org.pl przyjmują również osoby będące pod wpływem alkoholu.

Większość ośrodków terapii uzależnień wymaga, by pacjenci przybywający na leczenie zamknięte dysponowali podstawowymi przyborami toaletowymi oraz właściwym ubraniem, gwarantującym pełną wygodę. Należy postawić na dresy i komfortowe, lekkie obuwie. Ma to znaczenie nie tylko podczas codziennego funkcjonowania w ośrodku, ale także podczas zajęć sportowych, które w wielu placówkach są regularnie prowadzone. Konieczne jest również zabranie ze sobą pełnej dokumentacji medycznej, jaką się posiada. Ułatwi ona stawianie dokładnej diagnozy i przygotowywanie planu terapii.

Pierwsze dni w ośrodku odwykowym
Pacjenci, którzy przeszli odtrucie oraz ci, którzy trafili do kliniki odwykowej spełniając warunek trzeźwości, wymagają wspomnianej już diagnozy. Chodzi tu głównie o rozpoznanie stopnia zaawansowania alkoholizmu oraz ocenę szkód, jakie uzależnienie poczyniło w organizmie. Na podstawie szeregu badań, w tym morfologii krwi, EKG, badań wątroby, a także wnikliwych wywiadów oraz testów określających stan psychiczny i emocjonalny pacjenta, można opracować plan leczenia. Powinien on być dobierany indywidualnie, ponieważ tylko wtedy można zoptymalizować szansę wyleczenia.